Opsigelse

Hvis du ønsker at opsige lejemålet, skal dette ske skriftligt. Opsigelsesvarslen er på 3 måneder.

Lejemålet skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen, ryddelig og rengjort, bortset fra almindelig slidtage.

Det lejede afleveres senest på ophørsdagen kl. 12.

 

Vi sender altid en bekræftelse på en modtaget opsigelse. Har du glemt at underskrive din opsigelse, bliver du bedt om at

underskrive en kopi af bekræftelsen og returnere den i en vedlagt svarkuvert. Vi begynder først genudlejning, når vi har modtaget

den underskrevne bekræftelse.

 

Du skal oplyse din nye adresse, evt. telefonnummer og konto nr., så vi kan sende en flytteopgørelse og komme i kontakt med dig.