Husorden ved Larsen Udlejning

Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre, som kommer hos dig, overholder husordenen. Ved ødelæggelser og hærværk af ejendommen og anlæg vil der blive rejst erstatningskrav overfor pågældende beboer. Overtrædelse af husordenen kan medføre opsigelse af lejemålet.

 

Affald

Køkkenaffald samt skrald skal lægges i de opstillede containere, dog må der ikke komme malerrester eller lignende giftige ting i containerne.

 

Erstatningsansvar

Den enkelte beboer har pligt til at yde erstatning til boligselskabet for skader, som han, hans husstand eller hans gæster er årsag til.

 

Musik

Tag hensyn til dine naboer ved brug af TV, radio , musikanlæg, musikinstrumenter og lign. Det er kun tilladt at spille høj musik i ttidsrummet kl. 8.00-22.00. Såfremt tidspunkterne forventes overskredet, skal de øvrige beboere i opgangen varsles. Det er ikke tilladt at spille høj musik for åbne vinduer.

 

Støj

Lyde forplanter sig let i bebyggelsen – begræns derfor al støjende adfærd. Støjende værktøj må kun benyttes hverdage mellem kl. 8.00-19.00 samt søn- og helligdage mellem kl. 10.00-12.00.

Vaskemaskiner og lign. må kun benyttes i tidsrummet kl. 8.00-22.00.

 

Udluftning

For at undgå fugt i boligerne, er det meget vigtigt, at du dagligt udlufter lejligheden. Dette medvirker endvidere til et sundere indeklima. Døre til badeværelser bør altid stå lidt åbne.

 

Vand

Vand er en dyr ressource, som skal bruges med omtanke. Det er din pligt at kontakte udlejer, hvis du har et toilet eller en vandhane som løber og lign.

 

Vinduer, døre og opgange

Vinduerne i lejligheden og de tilhørende kælderrum skal være forsynede med hele ruder. Husk at holde opgangs- og kælderdørene lukkede og låste. Hold kældre og opgange fri. Der må ikke stilles eller lægges noget uden udlejers tilladelse. Legende og støjende adfærd er ikke tilladt i opgange.